Psychozuid.nl

Psychozuid.nl

Voor PsychoZuid.nl ontwierpen wij een WordPress template en moderniseerden wij het bestaande logo, dat bestaat uit de “G” van Gerdi met daarin een kindergezichtje. Ook dachten wij mee over de bedrijfsnaam en de te gebruiken target woorden voor de SEO.